Taletrener

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Tuva > Verktøylinje >

Taletrener

Du kan bruke taletreneren til å forbedre profilen din. Du kan legge til ord i den personlige ordboken, og du kan øve inn ord som ofte misforstås.

Klikk på ikonet Speech Accuracy Trainer Icon i verktøylinjen for å åpne Taletreneren.

Alternativt kan du bruke talekommandoen "Åpne Taletrener".

Ordene du trener i taletreneren legges til i en personlig ordbok, så justeringene du gjør er bare tilgjengelige for deg.

Følgende handlinger er tilgjengelige for deg:

Fjerne et ord

Legge til et ord i den personlige ordboken og trene det

Angre ytelsesforbedringer

Skriv inn hvordan du uttaler et ord

Ta opp hvordan du uttaler et ord

Kontrollere SpAT med stemmen