Taletrener (SpAT)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Tuva > Verktøylinje >

Taletrener (SpAT)

Hvis du gjentatte ganger opplever at et ord misforstås, kan du forbedre gjenkjennelsen med taletreneren.

Klikk på ikonetTaletrener-ikon i Verktøylinjen for å åpne Taletrener.

Alternativt kan du bruke talekommandoen "Åpne Taletrener".

Ordene du trener i taletreneren legges til i en personlig ordbok, så justeringene du gjør er bare tilgjengelige for deg.

Følgende handlinger er tilgjengelige for deg:

Fjerne et ord

Legge til et ord i den personlige ordboken og trene på det

Angre ytelsesforbedringer

Skriv inn hvordan du uttaler et ord

Ta opp hvordan du uttaler et ord

Kontrollere SpAT med stemmen